Barcelona 1936

VOLUM 1

19 DE JULIOL

LA VICTÒRIA

Pag Següent

.